Měsíc: Srpen 2021

Olympijské hry

Jejich vznik byl inspirován antickými olympijskými hrami, které se konaly od 8. století př. n. l.
V roce 1896 se uskutečnily v Athénách první moderní olympijské hry. Jejich myšlenkou bylo vždy spojení sportovců všech národů, kdy šlo o posvátný mír (ekecheiría), tzn. vždy jde o rovnoprávnost všech sportovců bez rasové, politické a náboženské diskriminace a o požadavek demokracie a internacionalismu.
Myšlenka OH a Olympismu je neskutečně hluboká.

Continue reading „Olympijské hry“