Občanská angažovanost

VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST!

Když bych se měl ve stručnosti představit, tak jsem zakládající člen hnutí STAN ve městě Olomouc.

Do hnutí STAN jsem vstoupil na začátku roku 2018, protože uznávám myšlenku, že se „každý musí starat o své okolí, ve kterém žije.“

Nyní jsem členem hnutí Starostové a nezávislí STAN. Člen celostátního výboru STAN a také člen výboru MS STAN Olomouc.

Od loňského roku působím v  komisi pro mládež a sport Olomouckého kraje.

Dále pak, v pracovních skupinách Starostů a nez. STAN v oblasti SPORT a PG – vedoucí skupiny sport infrastruktura, člen pracovní skupiny sport dotace a vrcholový sport. 

Profesně jsem jednatelem společnosti Effetec s.r.o., která se zabývá vývojem, výrobou, prodejem velkoplošných digitálních UV tiskáren, které vyvážíme do celého světa.

Jsem členem realizačního týmu České reprezentace v silniční cyklistice.

Sport, pohyb a cyklodoprava jsou mými velkými tématy, a proto se jim také věnuji.

Mám tři děti a bydlím ve městě Olomouc.

Mám bohaté zkušenosti z oblasti sportu a jeho financování a chci se tomuto tématu věnovat.

Myslím si, že v této zemi mrháme mladými sportovními talenty, kterým nedáváme takovou podporu, jakou by si zasloužili. Mnoho peněz ve sportu jde na podporu jen vybraných oblastí a nedostává se na sportovce v zájmových kroužcích. Sport je přitom nejlepší prevence zdraví. Čím více budeme podporovat sport, tím méně budeme utrácet za zdravotní léčbu. V současné době tak pracuji například i na propojování jednotlivých cyklostezek v rámci našeho kraje, ale i jinde. Mám také osobní zkušenosti ze soukromého podnikání. Jsem jednatel firmy, kde se zabýváme vývojem, výrobou a distribucí tiskařských technologií. Věřím, že právě malé podnikání je nejlepší zdroj našeho národního bohatství, a proto musíme podnikatelům a živnostníkům jejich existenci co nejvíce usnadňovat.

Mám také bohaté zkušenosti ze soukromého sektoru v oblasti vývoje, výroby a prodeje. Chci tak pracovat na zlepšení podmínek pro drobné podnikatele, protože věřím, že to je páteř naší národní ekonomiky.

Navíc si myslím, že je velice důležité propojovat soukromý sektor se samosprávou a na tom je také nutné pracovat.

ODKAZ NA VOLBY DO PS 2021

Starostové a nezávislí STAN – Olomoucký kraj

KANDIDÁTKA V OLOMOUCKÉM KRAJI

VOLBY DO PS ČR – www.piratiastarostove.cz

NÁŠ PROGRAM DO VOLEB DO PS 2021

NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT PODVODNÍKY – NEVĚŘTE LŽÍM A HOAXŮM

Z HISTORIE se můžeme poučit a vyvarovat se chybám, které se v minulosti děly. V současnosti můžeme ovlivňovat budoucnost našich dětí OBČANSKOU ANGAŽOVANOSTÍ.“

Není mi jedno…

jakých chyb se jako občané dopouštíme a jak se naše země vyvíjí. Neříkám to kvůli sobě, jde mi především o naše děti, o další generace, o všechny občany.

Proto čtu knihy, cestuji po světě a diskutuji s lidmi. Zajímám se a aktivně pracuji na věcech, které mohu pozitivně ovlivnit pro rozvoj naší společnosti. Podporuji sport, kulturu, ale hlavně mladé lidi, kteří chtějí něco dokázat. Sport může podle mého názoru pozitivně upevňovat naše charaktery, touhu jít si za svým snem a cílem, a také cit pro fair play. To lze samozřejmě aplikovat nejen v oblasti sportu, ale i v osobním životě a v přístupu k lidem, které máme kolem sebe. Rovněž kultura by měla být součástí běžného života každého z nás. 

Moje idea…

je věnovat pozornost občanům, lidem, kteří chtějí změnu systému a nebo HLAVNĚ mladým lidem, co k volbám nechodí, protože se doposud o politiku nezajímali. Myslím, že je důležité oslovovat mladé lidi, kteří prahnou po změně, nejsou zkažení názory vládnoucích stran, ví (nebo někteří ještě neví) co chtějí, protože se s nimi nikdo o politice pro ně poutavou formou nebavil a tím pádem netuší, jak je pro ně osobně důležité k volbám chodit a vědět, co všechno mohou ovlivnit. Je dobré dát o sobě vědět i mladým, kteří teprve budou moci volit za pár let. Prostě nějakým způsobem zapálit v mladých lidech touhu po tom, aby se snažili pro naši zem alespoň něco málo dělat, jen to nejmenší jít volit – a volit svobodu, dobro….pro ně samotné i pro jejich budoucí rodinu, děti. A to platí i o vzdělání k pohledu EU a Evropě jako takové.

Také se dívám na stát jako na pyramidu a aby byla pyramida silná, musí mít pevné základy a ty “zdravé“, “pevné“ základy tvoří malí a střední podnikatelé, firmy a zemědělci. Důležité je mít prosperující obce a dění v nich, města, školství, kulturu a zdravotnictví a právě i ty mladé lidi. Abychom jasně dali najevo, že nás to skutečně zajímá.

A co je podle mě důležité mít na paměti, že i když se kolikrát vše nepovede, jak si přejeme nebo jak to srdcem cítíme, i když v sobě máme pocit zklamání a bolesti, tak neztrácejme naději, jde především o nás, o lidi. Buďme k sobě slušní, respektujme jeden druhého, respektujme rozdílné názory a tahejme stále za “jeden provaz”.

Ukažme voličům, že pravda, fakta a konstruktivní myšlení mají několikanásobně větší váhu.

Budujme tak lepší společnost kolem sebe, ale i v celé naší zemi.

Je to o nás, o lidech.

Začněme sami u sebe.

Nejsem naivní, ale někde začít musíme.

Přemýšlejme, kde je ta pravda, která je dnes tak často ohýbána.

Věřím ale, že i když bude nejhůř, tak i tehdy bude, náš dnes rozštěpený národ, držet pospolu.

Proč právě Starostové a nezávislí ?

Protože je to rozhodnutí hlavy i srdce. Mé cítění je především demokratické, liberální a středově pravicové, což mi nejvíce souzní s hnutím STAN. Myslím si, že toto hnutí má opravdu chuť a energii pracovat pro nás lidi a pro celou Českou republiku.

Politický program je dle mého názoru správně vyvážen a má z mého pohledu smysl.

Hodnotové desatero hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ je mi nesmírně blízké.

Proč liberární středo-pravicová politika, zároveň směr pro všechny pracující a slušné lidi.

Přijde mi spravedlivá. Podporuje takové lidi, kteří s nasazením pracují, vzdělávají se, budují. Ti mají možnost uspět a prosadit se. Je to jako ve sportu, stejný princip. Snahou a vlastním nasazením může dojít k posílení a stabilizaci státu. Následně bohatne i stát a ve finále se mají lépe všichni. Je to zjednodušeně řečeno, ale dává mi to smysl. Nechci to vypisovat z příruček, rád to říkám svými slovy, nejraději osobně.

Jsem hrdý Evropan a ČECH

Co se týče mé orientace na našem kontinentu, jsem rozhodně hrdým Evropanem ČECHEM a také křesťanem. Můžeme mít určité výhrady k fungování EU, ale rozhodně jsem Evropan a EU hodnotím stále pozitivně. Česká republika není tak velký stát, abychom byli schopni samostatně jednat s velmocemi jako jsou Čína, Rusko, USA a další. Silným “hráčem“ proti těm “velkým“ se můžeme stát jedině společnou ochranou vnějších hranic, společnou ochranou uvnitř Evropy, společnou zahraniční politikou. Navíc bychom měli ocenit možnost volného trhu, pohybu občanů a financí, což má velké výhody pro dobré fungování uvnitř Evropy jako kontinentu.

Nicméně každý stát Unie by měl mít právo rozhodovat o chodu EU. Samostatně bychom měli mít možnost rozhodování o záležitostech uvnitř vlastní země, do toho by komise a parlament neměli příliš zasahovat. Jednotlivé státy napříč EU mají odlišnou historii, kulturu a smýšlení… Italský občan má jinou mentalitu a kulturu a je logicky jiný než například švédský.

Rád bych se vyjádřil k tématu, které hýbe dnešní společností a tou je “migrace“. Rozhodně jsem proti rozdělování kvót. Zato souhlasím s vnější ochranou hranice, pevnými pravidly a soustředěním na pomoc přímo na území států, které to potřebují – v podobě budování škol, infrastruktury a dalších. Je nutné zastavit paniku a pohlížet jednotlivě na každého člověka jako lidskou bytost.

Postoj ke světu

Tím, že jsem žil v zahraničí a stále cestuji po celém světě, tak jsem multikulturní člověk a mám možnost pochopit globalizaci. Řekl bych, že to beru jako součást dnešního stylu života a společnosti. A je nutné si umět připustit, že tento vývoj je nezastavitelný.

Cestuji téměř po všech kontinentech a setkávám se s mnoha lidmi různého postavení, víry, barvy pleti, politického smýšlení, a to mě velice obohacuje.

Jaký je můj politický názor?

I když to tak nemusí na první pohled vypadat, převážně jsem prozápadní, ale zároveň respektuji každý stát a kulturu. Samozřejmě mám k některým věcem výhrady. Musíme však brát v potaz světové mocnosti (zleva doprava a naopak), různá náboženství nebo různá smýšlení a s tím musíme rozumným způsobem pracovat.

Komunální politika

Jsem sice velmi málo v ČR, ale jsem rád, že mohu bydlet zrovna v Olomouci, která se mi moc líbí. Dle mého názoru, je to město zeleně, kultury a historie. Proto se vnímám jako hrdý Evropan, Čech, ale především Moravan a patriot města Olomouce a okolí.

Nicméně, často přemýšlím a dívám se na věci, které mě trápí. Je to například stále nedořešený úplný obchvat Olomouce.

Zejména ráno jsou některé silnice neskutečně “ucpané“.

Navíc, cesta z Olomouce do Šternberka, to je dost nešťastná situace. Moc bych si přál tuto situaci zlepšit.

Parkování v panelákové zástavbě je někdy dost velký oříšek, pořád je málo míst k stání.

Dále bych chtěl podotknout, že jsme nádherné město zapsané v Unesco a přitom podle mého osobního pocitu se někdy zbytečně budují v centru moderní budovy (věžáky), které do tak historických částí nepatří.

Mám rád historii a kulturu, kterou sám lokálně podporuji, určitě bych si přál větší propagaci turismu v Olomouci. Mám rád historii a kulturu, kterou sám lokálně podporuji, určitě bych si přál větší propagaci turismu v Olomouci. Velice pravděpodobně by to přineslo více peněz do městské pokladny.

Čeho jsem si také povšiml, a to je vážné téma, že Olomouc je jedno z nejvíce zadlužených měst v ČR. Asi bych byl raději, kdyby tomu tak nebylo.

Nicméně jsem velice pozitivně smýšlející člověk a věřím, že v lidskosti a slušnosti je síla a na slušné lidi máme být opravdu slušní a měli bychom se především snažit o pochopení jeden druhého a respektování všeho kolem nás.

Hodnotové desatero hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

My, členové a příznivci hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN), při vědomí

článku 2 stanov našeho hnutí, upravujícího programové cíle – poslání hnutí, schváleného celostátního programu pro krajské volby a také se znalostí programu pro parlamentní volby v květnu 2010 a říjnu 2013, jenž hnutí podporovalo, přijímáme toto základní ideové vymezení postavení našeho hnutí na české politické scéně:

1. ZÁKLADY EVROPY A NAŠEHO STÁTU

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) jsou politickým hnutím, které ve svých programových dokumentech vychází z kořenů judaisticko-křesťanské morálky Evropy, plně se hlásí k ideálům evropské otevřenosti, humanismu a mravnosti, čerpající z odkazu vzniku samostatného státu, založeného na rovnosti mužů, žen a příležitostí. Vyznáváme sekularizovaný stát, v němž platí svoboda vyznání a zároveň žádné náboženství ani církev nemá podíl na státní moci.

 

2. SVOBODNÝ ČLOVĚK A SVOBODNÁ SPOLEČNOST

Základní hodnotou pro nás představuje svobodný člověk a občanská společnost. Věříme proto ve společenské uspořádání, v němž veřejná moc reguluje náš každodenní život a svobodu v nezbytně nutné míře. Lidský život a svoboda jsou hodny nejvyšší ochrany. Svoboda výchovy, vzdělávání, vědy, univerzit a lidského myšlení obecně tvoří základy svobodné evropské společnosti. Lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku.

 

3. PEVNÉ MEZINÁRODNÍ UKOTVENÍ

Hnutí přispívá zajištění důstojného a respektovaného místa České republiky ve světě a k posilování spolupráce členských států Evropské unie. Jen pevná opora v euro-atlantické spojenectví zajistí mírovou a svobodnou budoucnost naší země. Budoucnost Evropy se musí opírat o zodpovědnost členských států EU, jejich spolupráci a solidaritu a vycházet z výrazného ztotožnění občanů jednotlivých zemí se zásadními kroky Evropské unie.

 

4. DECENTRALIZACE STÁTU A SAMOSPRÁVA

Cílem činnosti hnutí STAN je vytvoření fungujícího státu, vznikajícího zezdola, jenž se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Svoboda člověka plyne i z jeho práva podílet se na spolurozhodování v rámci demokratického způsobu vlády. Svobodná obec je pro nás pilíř státu, v níž se rozvíjí mezilidské vztahy, sounáležitost a ochrana tradic.

 

5. INDIVIDUÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Základní uspořádání státu má odrážet hledisko zodpovědného občana, jenž se musí o život svůj a své rodiny postarat sám. Pokud problémy, jimž čelí, však přesahují schopnosti a možnosti jeho a jeho rodiny, je povinna mu pomoci jeho obec a je-li to i nad její možnosti pak kraj (region). Teprve až v poslední řadě je povinován zakročit ve prospěch občana stát. Starostové a nezávislí proto vyznávají toto členění naší odpovědnosti za sebe sama a naše blízké:

občan/rodina l obec/kraj l stát

 

6. PRÁVNÍ STÁT A ROVNOST

Hnutí usiluje o důvěru v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Nelze-li právo vymoci, jsou podkopány samotné základy státu. Výkon občany svěřené státní moci je vždy podřízen principům právního státu, respektu k zákonům, kterému podléhá i stát samotný. Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti a staví na zásadě rovných příležitostí, ale i povinností, jakož i odpovědnosti každého jednotlivce.

 

7. OCHRANA VLASTNICTVÍ A SOLIDARITA

Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je klíčová pro fungování státu a svobodného trhu. Opíráme se o solidaritu společenství zodpovědných občanů pro zajištění důstojného života všech, zejména v tíživých životních situacích, přístupu ke vzdělání, ochraně zdraví, pomoci ve stáří.

 

8. ŠETRNOST

V přístupu ke zdrojům, ať přírodním či ekonomickým, se opíráme o zásadu šetrnosti s cílem předat budoucím generacím příznivé životní prostředí. Prosazujeme vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky a v oblasti administrativy potírání zbytečné byrokracie.

 

9. SLUŽBA OBČANŮM

Hnutí pojímá výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí. Prosazujeme průhlednost veřejného života, informovanost občanů, potírání korupce a zneužívání moci. Na veřejné funkce budeme prosazovat sebevědomé občany, kteří dokáží převzít zodpovědnost za sebe, svou rodinu, zaměstnance či společnost.

 

10. SPOJOVAT, NE ROZDĚLOVAT

Je naší povinností pojmenovávat i tíživé společenské problémy bez příkras, s důvěrou v rozum a odpovědnost občanů. Náš přístup k výkonu svěřených funkcí je spojovat, ne rozdělovat. Při spolupráci s programově blízkými partnery, ale i ve sporech s protivníky vždy ctíme svobodnou politickou soutěž.

 

Starostové a nezávislí

čerpáno z webu hnutí: https://www.starostove-nezavisli.cz/o-nas/volebni-program-a-ideova-vychodiska

www.starostove-nezavisli.cz