Signmaking

Sdružení dodavatelů pro signmaking (Sdružení dovozců a prodejců materiálů, technologií a zařízení pro reklamní účely).

Sdružení dodavatelů pro signmaking (dále jen „Sdružení“) je občanským sdružením sdružujícím právnické a fyzické osoby zabývající se vývojem, výrobou, dovozem a prodejem materiálů, tiskových technologií a zařízení pro reklamní účely (dále jen „signmaking“).

Sdružení je ustaveno s cílem zvyšovat úroveň českého a slovenského signmakingu jako nedílné součásti reklamního trhu České a Slovenské republiky. Sdružení vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy České a Slovenské republiky.

http://sign-sdruzeni.cz/index