Novinky/Komentáře

ZASTAVENÍ SE

Co jsem se v životě opravdu naučil, je, že nejenže bychom měli jít v životě směrem dopředu a mít v sobě jistou cílevědomost, ale je také důležité se zastavit a zamyslet se nad tím, co se nám podařilo a co se nepovedlo.

Na webu mám napsané, proč se snažím občansky angažovat a proč je dobré usilovat o dobro nejen pro sebe, ale i pro ostatní. Bez pravidelné sebereflexe, zastavení a návratu zpět do historie to nelze. Toto pravidlo platí nejen pro mě, ale obecně v životě a ve světě, protože život někdy následuje určitý kruh, a pokud zapomeneme poučit se z historie, můžeme opakovat stejné chyby a události, které jsme již prožili nebo se staly v historii. Proto mám ve svém mottu, že mám rád historii, protože z ní se můžeme poučit a vyhnout se opakování stejných chyb.

Continue reading „ZASTAVENÍ SE“

ZAMYŠLENÍ – sportování v Olomouci

V současné době je hlavním tématem diskuse ve sportovní komunitě hokejový stadion nebo eventuálně multifunkční hala a kde budou naši olomoučtí hokejisté vlastně hrát. Mé zamyšlení dnes nebude o výhodách a nevýhodách multifunkční haly. Nejde jen o to, kolik město, region nebo stát může utratit, nebo zda si to mohou dovolit, protože být investorem neznamená, že to bude zadarmo pro sportovní veřejnost, kluby nebo dokonce pro město a region.

Continue reading „ZAMYŠLENÍ – sportování v Olomouci“

Učňovské školství

Můžeme říci, že stále aktuálním tématem co se týče vzdělávání  je učňovské školství, proto jsem se pokusil sepsat mé osobní postřehy a zkušenosti i po různých debatách ve firmě nebo s lidmi z tohoto prostředí.

Jak motivovat žáky ZŠ, aby šli do odborných škol? Aby sem nechodili jen sociální slabší a problematické děti, a aby školy získaly prestiž a byl o ně zájem.

Continue reading „Učňovské školství“

Komise městské části KMČ č. 15 Nové Sady – Olomouc

Komise městské části KMČ č. 15 Nové Sady – Olomouc, měla včera první jednání v novém složení.
KMČ a práci v této komisi beru vážně a z mého pohledu opravdu jako poslání. Je to práce v dané lokalitě se zájmem o své okolí.
Městská část Nové Sady patří k jedné z největších. Máme zde velké sídliště, školy, školky, sportovní areály, různé další organizace, spolky atd.

Tuto lokalitu považuji za velice hustě osídlenou a frekventovanou i z pohledu dopravy, velkým tématem je parkování a velkým novým tématem je ulice Zikova.

Continue reading „Komise městské části KMČ č. 15 Nové Sady – Olomouc“

Zápas v Kin-ballu

V sobotu 27.8. proběhne na stadionu v Holici od 10h dopoledne zápas v Kin-ballu, netradičním týmovém sportu s obřím míčem, kterého se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti.

Kin-ball je moderní míčová hra pro 3 týmy, která vznikla v Kanadě. Cílem hry je odehrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabránit tomu, aby se míč dotkl země. Ten, kdo odpaluje balón zakřičí barvu týmu, který má balón chytit. Pokud ho tým na příjmu chytí, stává se útočícím týmem, odpaluje a volí barvu týmu který má míč chytit. Tak je to až do doby kdy dojde k chybě a tým na příjmu nechytí míč.

Continue reading „Zápas v Kin-ballu“