Měsíc: Listopad 2018

Diskusní večer s Pirátkami

Zúčastnil jsem se v Picolo – Pirátské centrum Olomouc Diskusního večera s Pirátkami Olga RichterovaLydie Franka Bartošová a Markétou Gregorovou, které ve svých politických funkcích s pozicích zastupují nás občany.

Mají mé sympatie. Jelikož se starám a zajímám o ženskou cyklistiku, tak je mi blízké to, že se dnes ženy prosazují a mají šanci prezentovat svůj názor, ať je to ve sportu nebo v politice. Jsem toho názoru, že ženy mají mít ve společnosti rovnoprávnost.

Continue reading „Diskusní večer s Pirátkami“

Vánoce pro všechny

Vánoce pro všechny je pro mě neskutečně úžasný projekt, který realizují moc šikovní a mladí lidé, kteří se snaží v těchto dnech dělat lidem radost.
 
Vánoce pro mnoho lidí na světě, od malých po dříve narozené, jsou speciálními svátky v roce, kdy si navzájem dělají v poklidné vánoční atmosféře radost a dávají si nejen dárky, ale hlavně lásku, něhu a úsměv na tváři.
 

17. listopad 1939/1989

 V dnešní významný den 17. listopadu 🇨🇿 jsme si šli s rodinou připomenout mezinárodní den studentstva.
Toto vzpomínkové setkání se uskutečnilo před sochou T. G. Masaryka před pedagogickou fakultou na Žižkově náměstí. 

Než jsme k soše došli, symbolicky jsme v parku minuli street art, kde byl tento první československý prezident vyobrazen.
Jsem rád, že můžu vysvětlovat i mým malým dětem, jak je pro nás důležité znát historii těchto dní.

Continue reading „17. listopad 1939/1989“