Máme učebnici hanáčtiny i v Senátu ČR

Díky Markovi Ošťádalovi • “hanácké senátor” máme učebnici hanáčtiny i v Senátu Parlamentu ČR

Pro neznalé, co je HANÁČTINA
je to skupina nářečí českého jazyka užívaná přibližně na území střední části Moravy. Její nejvýrazněji rysy můžeme pozorovat na území Hané.

A “Hanáci mlovijó, jak jim zobák narostl. “
K popularitě přispěla kapela Stracené ráj z Mezic u Olomouce. Tato skupina zpívá v hanáčtině a jejich styl můžeme nazvat “agrometal”.

Jak se hanáčtina liší?
Nejtypičtější je odstraňování dvojhlásek a široká výslovnost některých samohlásek.
ryby – rêbê

Hanáci jsou patrioti. 
Mají svou hrdost a nářečí k tomu patří, je součástí všech Hanáků. Hanáci znají svoje místo, kraj, jazyk a odkud vlastně pochází.

Navíc, Hanáci mají i svou metropol Holomóc.

Své učebnice, jako je například “ôčebnica hanáčtěnê pro némenši” nebo také “Tož tak: báje, pověsti, básničke, písničke a iny plke“. (Liduška) nebo on-line Hanácké slovniček, Hanáckô hospodô atd.
A dnes svého “hanáckého senátora” v Senátô ČR.

Takže me Hanáci se ve světě neztratíme a kdo chce poznat naší rodnô Hanô, jste srdečně vítaní 😉.

 

 

Čerpáno: facebook Marek Oštťádal a Zdeněk Hraba – senátor

Hanáčtina – Středomoravská nářeční skupina

Hanáci mlovijó, jak jim zobák narostl. A maji aji svojo ambasádo

Jazyk je naše vizitka. Hanáci jsou na svou řeč hrdí, všímá si lingvista