8. Novosadských slavnostech U Povelské kaple

V pátek jsem na chvíli pobyl na 8. Novosadských slavnostech U Povelské kaple, kde byl úžasný program, občerstvení a také přednáška a povídání o historii Povlu.

Prima bylo, že jsem diskutoval i s příznivci Piratů a Starostů v Olomouci.