9. květen

Tento den mám spojený s několika událostmi, které se mi vryly do paměti.

Jednak s květnovými dny, a s holubicí, symbolem míru a také se slavným cyklistickým závodem Míru a jako dítě stát jednou na startu tohoto závodu. No povedlo se mi být u posledního ročníku tohoto závodu, sice ne v pozicii závodníka, ale jiné a jsem za to nesmírně rád, protože jsem si tím splnil můj dětský sen.

Zpět k 9. květnu, tento den jsem zažíval plný oslav při příležitosti vstupu tankové jednotky Rudé armády do Prahy.
Konec druhé světové války a s tím spojený mír po celém světě dnes oslavujeme 8 května.

Co si však myslím, ať už je oslava 8. nebo 9. května, je však důležitější nazapomenout na to, co za hrůzy způsobí válka jakákoliv, jaká zvěrstva se dějí a co to znamená mír a svoboda národa a lidí.

Devátého května je další pro mne významný den, DEN SJEDNOCENÍ EVROPY.
Myslím si a několikrát jsem to již napsal a řekl, je dle mého důležité mít jednotnou a silnou Evropu z mnoha důvodů. O tomto spojení a mírovém projektu mluvil již Jiří z Poděbrad „Tractatus pacis toti christianitati fiendea“. I když můžeme mít každý ke spojení výhrady, tak si myslím, že toto spojení může dát všem záruku v to, že tento starý kontinent bude natolik sjednocený ekonomicky i mezi národy, že si dokážeme navzájem vždy pomoci.

Tento den je také známý pod názvem Schumanův plán – plán ke sjednocení Evropy, který 9. května 1950 představil francouzský ministr zahraničí Robert Schuman, a který později vešel ve známost pod jeho jménem. Cílem deklarace bylo zajištění míru. Za základ integračního procesu byla nejdříve vybrána spolupráce v oblasti uhlí a oceli (ESUO).
Koncepce měla zajistit a dosud zajistila, že „válka mezi Německem a Francií bude nejen nemyslitelná, ale také materiálně nemožná“. Hlavní ekonomickou ideou jeho plánu bylo zřízení společného evropského trhu, díky němuž by mohla být urychlena modernizace a racionalizace výroby. V přechodném období měl Nejvyšší úřad – dozorčí orgán, ve kterém byly zastoupeny všechny zúčastněné země – předložit společný plán rozvoje a investic.

Tento den se staly další významné události jako například 1346 – Papež Klement VI. povoluje Karlu IV. založit Klášter Emauzy, kde smí být v liturgii užíván slovanský jazyk.
2002 – Bylo dosaženo Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách. K lednu 2005 ji ratifikovalo 189 států světa.
1958 Na světové výstavě Expo 58 v Bruselu se uskutečnilo první představení Laterny magiky.

A mnoho dalších událostí, které se nejen u nás, ale i ve světě staly.