Česká ekonomika potřebuje bilionovou vzpruhu

Státní dluh roste
Společně se zadlužením může nakonec způsobit úpadek. Potřebujeme plán, který naši ekonomiku vyšle správným směrem.
Plán, postavený na spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Stát musí pomáhat soukromému sektoru, podpořit rozvoj v oblastech, z nichž bude mít naše země největší prospěch.

Musíme investovat především do šesti oblastí:
👉Vzdělávání a výzkum, digitalizace, robotizace, dopravní infrastruktury, bydlení a zdravotnictví.

👉 Veřejné a soukromé výdaje na vzdělávání mají činit 6% HDP. Vedle toho je třeba investovat do zvýšení kapacity škol i školek.

👉 Robotizace je základem ekonomického úspěchu v současném světě. průmyslu.

👉 Digitalizace znamená úspory veřejných peněz ve výši až 100 miliard.

👉 Naše dopravní infrastruktura zaostává nejen za světem, ale i za sliby dosavadních vlád.
Chybí dostavět 600 km dálnic. Vysokorychlostní železnice u nás stále neexistuje.

👉 Nedostupnost bydlení je jedním z největších problémů české společnosti a překážek rozvoje.

👉 Úlohu zdravotnictví v prosperitě a kvalitě života v zemi jasně ukázaly poslední roky.

Počet lidí, vyžadujících dlouhodobou péči, rychle narůstá.
Zdůrazníme roli terénní a ambulantní péče a přidáme 15 tisíc lůžek v domovech pro seniory a 5 tisíc v domovech se zvláštním režimem. 👇
90 miliard korun zajistí modernizaci sítě nemocnic a 60 miliard doplnění kapacit v péči o seniory.
Vrátíme zemi budoucnost!

Jestli máte pět minut, podívejte se na náš stručný program: https://www.piratiastarostove.cz/program-v-kostce/

Pokud vás modernizace naší ekonomiky zajímá, více se dozvíte zde: https://www.piratiastarostove.cz/…/plan/moderni-ekonomika/