Cyklovize 2030 – proč spojovat obce, města, kraje

Hlavní problém cyklostezek
1. Administrativní problémy zkřížením komunikací, mostů, povodí toků
2. Problematika návazností jednotlivých cyklostezek postavených obcemi
3. Chybí koordinace výstavby cyklostezek
4. Nutnost zpracování Master plánu cyklostezek

 

Co je třeba udělat
1. Otevřít jaká je stávající koncepce cyklostezek v kraji
2. Co již bylo uděláno a co se chystá
3. Jak je zajištěna návaznost na cyklostezky okolních krajů
4. Nutnost zpracování Master plánu cyklostezek

 

Cíle našeho snažení
1. Zajistit možnost cestovat na kole po celém kraji – 1. etapa
2. Propojení cyklostezek mezi krajskými městy s možností cestovat na kole bezpečně např. do Brna – 2. etapa
3. Propojení cyklostezek se zahraničím s možností cestovat na kole bezpečně např. do Vídně a do Wroclavi – 3. etapa

 

Výhody cyklostezek:
Síť cyklostezek nám nabízí v regionu a kraji několik výhodných možností:
a) bezpečnost na kole a jiných dopravních prostředcích do práce, na nákup, při vyjížďce s dětmi.
b) rozvoj turismu a cykloturismu v regionech.
c) rozvoj a prezentace regionálních produktů.
d) propojenost regionů – lidé mohou tzv. od domu vyrazit až do Jeseníků nebo přes další kraj, kde může být návaznost až třeba do Vídně.
e) vše může přinést více peněz a propagace do jednotlivých částí regionu.