Diskusní večer s Pirátkami

Zúčastnil jsem se v Picolo – Pirátské centrum Olomouc Diskusního večera s Pirátkami Olga RichterovaLydie Franka Bartošová a Markétou Gregorovou, které ve svých politických funkcích s pozicích zastupují nás občany.

Mají mé sympatie. Jelikož se starám a zajímám o ženskou cyklistiku, tak je mi blízké to, že se dnes ženy prosazují a mají šanci prezentovat svůj názor, ať je to ve sportu nebo v politice. Jsem toho názoru, že ženy mají mít ve společnosti rovnoprávnost.


Diskuse probíhala ve velice příjemné atmosféře, jakoby „obývacího pokoje“ a mě zajímala především z pohledu, že tyhle ženy jsou kompletně v politice. Bavili se s námi z jejich ženského úhlu o politice, ale díky jejich bezprostřednosti posléze téměř o všem a jejich vyprávění bylo fakt velice zajímavé. Piráti Olomouc Piráti a Starostové Olomouc