Dnes je Den Země

tak jsem si dal 10.000 kroků v Olomouckých parcích, mezi rozkvetlými květinami, protože o skutečnou harmonii s přírodou, o to tu vlastně jde.
Den Země připadá na 22. dubna a především (nejen) v tento den jde o propagaci ochrany životního prostředí.

Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970.
Historie se však začala psát v roce 1969, kdy mírový aktivista John McConnell navrhl na konferenci UNESCO v San Franciscu, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu míru.

Původně však byl navržen den 21.4. a to proto, že je v tento den stejná délka dne i noci jak na severní, tak na jižní polokouli.