Ideová konference STAN – sport a pohyb

Součástí ideové konference Starostové a nezávislí • STAN byl i sport a pohybová gramotnost.

Pro STAN patří pohyb k základnímu a nezbytnému prvku života, který je součástí nás všech. Proto naší ideou je prosazovat pohyb, sport jako primární a důležitý a říkat, že aktivní styl života znamená zdraví, dovednosti, umět pracovat v kolektivu, jít si za svými cíli, dodržovat fair-play a mít zdravého sportovního ducha a mysl vždy otevřenou.