Komise městské části KMČ č. 15 Nové Sady – Olomouc

Komise městské části KMČ č. 15 Nové Sady – Olomouc, měla včera první jednání v novém složení.
KMČ a práci v této komisi beru vážně a z mého pohledu opravdu jako poslání. Je to práce v dané lokalitě se zájmem o své okolí.
Městská část Nové Sady patří k jedné z největších. Máme zde velké sídliště, školy, školky, sportovní areály, různé další organizace, spolky atd.

Tuto lokalitu považuji za velice hustě osídlenou a frekventovanou i z pohledu dopravy, velkým tématem je parkování a velkým novým tématem je ulice Zikova.

Témat a podmětů k řešení je zde spousta, a i včera jsme jich měli několik.

Co si sám dávám za osobní cíl?

Aby všechny KMČ nebyly jen poradním orgánem, ale aby byla považována jakákoliv komise místní části za seriózního partnera, směrem k dané lokalitě a radnici města, protože opravdu lidé v daném okolí vnímají jejich každodenní problémy, starosti, ale i radosti skutečně nejvíce a mohou poukazovat na život zde a naším úkolem by mělo opravdu být, tyto situace umět společně s městem co nejlépe vyřešit a najít společnou cestu ke kvalitnímu žití v našem městě, lokalitě.

Také mým velkým tématem je participace, spolupodílení se občanů na projektech, které mohou iniciovat sami občané. Místní lidé totiž nejlépe vědí, co je v jejich okolí potřeba zlepšit. A dle mě je správné, aby obyvatelé města i městských částí, dostali příležitost navrhnout, jak peníze využít a hlasováním rozhodnout, který projekt se zrealizuje.

Jeden z mých dalších cílů je propojení školních sportovišť, sportovních klubů, spolků mezi veřejnost a propagovat tak zdravý životní styl a pohyb mezi námi.

WEBKMČ č. 15 Nové Sady – Olomouc
Odkaz na webu: STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUC

Facebook: KMČ č. 15 Nové Sady – Olomouc