Obec Cholina

Před nedávnem jsem se setkal se starostkou obce Cholina Kamilou Navrátilovou.

Obec Cholina se nachází nedaleko města Litovle a leží na okraji Hanácké roviny u vrchu Rampach.

Tuto velice sympatickou a aktivní starostku jsem poprvé potkal na MAS Moravská cesta.

Najednou jsem zjistil, že jsem sice rodák z vesnice Střeň, patriot, hlásím se k hanáckým tradicím, táta mluví Hanácky a často navštěvuji i skanzen v Příkazích, který prezentuje tuto naši tradici a i když sice jezdím po celém světě, tak v této obci Cholina jsem nikdy nebyl a až to bude možné, určitě to napravím.

Nelenil jsem však a o této obci jsem si něco málo přečetl a mnohé dozvěděl.

Jak jsem již zmiňoval, obec se nachází u kopce Rampach v nadmořské výšce 418 m.

Zdrojem vody býval potok Cholinka, jenž protéká vsí a vlévá se do řeky Moravy.

Historie
Z archeologických výzkumů vyplývá, že na území Choliny žili lidé už v mladší době bronzové – což je asi 1000 př. n. l.
Další objevy nás odkazují k halštatskému období (8. – 5. stol. př. n. l.). Nalezeny tu byly římské mince, z čehož můžeme usuzovat, že již v prvních staletích našeho letopočtu vedla přes osadu obchodní stezka vedoucí z Olomouce pravděpodobně do Čech. Slované se zde vyskytovali od 6. století, tedy od doby svého příchodu do českých zemí.
V listinách je Cholina prvně zmiňována v roce 1141 v majetkovém soupisu olomoucké biskupské kapituly. Kapitula tu vlastnila tři lány polí, o zbytek obce se dělila šlechta.

V Cholině naleznete farní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1326 a další zajímavé stavby.

Cholina má nové odpočinkové místo u Svaté vody a v lese u Choliny naleznete rovnou dvě studánky, které mají údajně i léčebné účinky.

V obci se nachází i informační centrum, kde se dozvíte různé zajímavosti o obci a okolí a také si zde můžete zakoupit různé suvenýry.

Hanácké tradice
Na co však jednoznačně tato obec láká, tak to je Hanácké muzeum, které se nachází v areálu obce.

Najdete zde obytnou místnost v hanáckém stylu s předměty denní potřeby, dále pak hanácké kroje a další.
K vidění je zde i tradiční svatební koláč nebo část sbírek známého cestovatele Emila Holuba, které místní základní škole daroval při své návštěvě obce, také pak nejrůznější historické písemnosti nebo archeologické nálezy z obce a okolí.

Život v Cholině
Obcí vede turistická a cyklistická trasa. Je zde tělovýchovná jednota zabývající se fotbalem.
Bývají zde i další kulturní programy, jako například promítání v letní kině, pravidelné pečení makrel, masopust, obecní bál, maškarní karneval a další zajímavé akce.

Ocenění
V roce 2003 byla Cholina oceněna vesnicí roku v rámci akce Vesnice roku za uchování kulturních památek a folklóru.

Odkaz na muzeum: ZDE

Foto: Obec Cholina

Další články: Za starostkou obce Cholina