Pohyb, pohybová gramotnost

Sport, by měl být důležitou součástí našeho života.” Sport a národní strategie aktivního života

Národní strategie aktivního životního stylu – příklady dobré praxe z ČR a zahraničí.

Záznam schůzky a přednášky můžete shlédnout: VIDEO STREAM ZDE | ČLÁNEK KE SCHŮZCE