S Effetecem jsem navštívil veletrh Fespa 2022

FESPA 2022, veletrh sítotiskového a digitálního polygrafického průmyslu

 

Je vždy zajímavý, plný přátel, zákazníků, partnerů. Letos se FESPA koná v Německu v Berlíně. Výstavu a také místo jsme si opravdu užili

FESPA v Berlíně
Berlín patří k největším městům v Evropě a je největším městem Evropské unie. Žije zde přibližně 3,66 milionu
obyvatel. Berlín leží v na břehu řeky Sprévy.

V Berlíně je mnoho světově uznávaných univerzit, Humboldtova univerzita nebo Technická univerzita Berlín. V Berlíně je Ostrov muzeí, kde se krom pěti slavných muzeií nachází i Berlínská katedrála. Ostrov patří ke třem berlínským položkám zapsaným na seznam Světového dědictví UNESCO. Dalšími dvěma jsou paláce a parky v Postupimi a Berlíně a skupina modernistických budov z let 1913–1934.

K dalším symbolům města patří Braniborská brána a berlínský televizní vysílač (Berliner Fernsehturm), nejvyšší stavba v Německu.
První historicky doložené zmínění Berlína pochází z roku 1244. Roku 1451 se Berlín stává vládním městem braniborských markrabích a kurfiřtů, 1701 pak hlavním městem Pruského království, 1871 hlavním městem nově založené Německé říše.

Na začátku studené války se Berlín dostal do konfliktů mezi vítěznými mocnostmi. V roce 1948 dochází k Berlínské blokádě a k politickému rozdělení města. K faktickému rozdělení dochází stavbou Berlínské zdi 13. srpna 1961.

Po pádu Berlínské zdi roku 1989 začíná nová kapitola města.