Tibet

V pátek jsem šel pro své děti do školy. Zvednu hlavu a nad vchodem visí tibetská vlajka. Najednou jsem si vybavil to, co se tady vlastně kolem nás děje, a to jak v Česku, tak i na Slovensku.

Uvědomil jsem si, že je 10. 3. – Světový den Tibetu (mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet), který nám připomíná dobu okolo roku 1913, kdy byl Tibet nezávislým královstvím a v jeho „čele“ byl Dalajláma. Avšak po podepsání Sedmnáctibodové dohody v květnu roku 1953 se Tibet stal součástí jiné země, a tak je tomu dodnes.

Tato smlouva nebyla rozhodně podepsána dobrovolně a s dobrým úmyslem. Na druhou stranu nám to klidně může připomínat “mnichovskou dohodu” nebo rok “1968” u nás.
Proto i v dnešní době se Tibet snaží o obnovení své nezávislosti, ale zatím bohužel marně. “

Proč je důležité si tento den připomínat?
Protože každý jednotlivý člověk na celém světě má právo být svobodný, respektovaný a měly by být dodržovány základní hodnoty demokracie a lidskosti. Nikdo na světě nemá právo nám tyto hodnoty a svobodu brát. Ať už si tento den připomínáme pověšením tibetské vlajky na budovu nebo vyjádřením svého svobodného názoru tím, že jdeme a mluvíme o tom našim spoluobčanům, lidem, politikům, že my o tu svobodu, demokracii stojíme a nepřejeme si, aby tyto hodnoty byly nijak, nikým a nikde ohýbány. Nad základními lidskými hodnotami nemůže přece zvítězit touha po moci, penězích a touha ovládat toho druhého.

Proto si přeji, aby v každém z nás byla svoboda a respekt v naší duši, srdci, mysli.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tibet

https://www.stream.cz/slavnedny/568287-den-povstani-v-tibetu-10-brezen

 

Další mé komentáře:

 •  prvním příspěvkem říkáš a tím pádem vlastně přiznáváš i to, že je, bylo normální, mít zde Sudety, Sovětská vojska a další podobné invaze cizích vojsk v cizích zemích…SVOBODA je základním kamenem k demokracii, i když následně demokracie může být ohýbána, nalomena či dokonce zlomena, jakýmkoliv režimem, který popírá svobodu… na svobodu má právo každý z nás..i mimo jine stát jako Tibet a další..
 • právu na svobodu a dalším vývoji základních lidských svobod a hodnot se jednoduše neshodneme.
  A jakákoliv invaze cizích vojsk není podpora svobody, naopak potlačování a tohle prostě neobkecáš naopak ty.
  A nezapomeň, že ty jsi začal psát mně, na moji zeď k mému příspěvku a ne já Tobě, takže tě to minimálně zajímalo a zajímá. Tak prosím nepopírej tyto věci.A já opět zopakuji to, co jsem napsal. Bez svobody nemůže být ani demokracie. Svoboda je základním kamenem demokracie jako takové… a každý člověk na světě má právo na svobodu a zároveň i demokracii…
  proto já se vždy budu přiklánět k těmto základním kamenům.
  A odsuzuji jakýkoliv vpád cizích vojsk po celém světě ať už je to zprava doleva nebo naopak, což se stále mnohdy děje v různých a skrytých formách…
 •  Bez svobody nemůže být ani demokracie. Svoboda je základním kamenem demokracie jako takové… a každý člověk na světě má právo na svobodu a zároveň i demokracii…
  proto já se vždy budu přiklánět k těmto základním kamenům.A odsuzuji jakýkoliv vpád cizích vojsk po celém světě ať už je to zprava doleva nebo naopak, což se stále mnohdy děje v různých a skrytých formách..
 • Vše je úhel pohledu. Záleží jak věrohoný zdroj máš, ale i tak můžeme říci, že to tam nebylo jednoduche, ale kde to bylo pred 50 lety, 100 lety jednoduche.
  V těchto končinách byl život náročný a krutý všude v Asii, Africe…My se ale teď bavíme o svobodné zemi a tou TIBET rozhodně není.
  Nikdo nemá na tuto část světa žádné právo a nažádný stát na světě.Navíc se bavíš člověkem, který do těchto zemí celkem pravidelně jezdí a zapomínáš, kde je Dalajlama a odkud je má žena.‬Bavíme se o základních věcech, jako je právo na svobodu a budovaní si vlastního státu a pro mě nejlepší forma budování demokracie. Někde může být nějaký totalitní režim (extrémě pravicový, komunistický, nacistický nebo feudální a podobně) nevím jakou cestu preferuješ a zastáváš ty…‬Dívej se, když nemáš svobodu a jsi okupovaný stát, nemůžeš nic. Získáš svobodu a jsi na rozcestí… i když se rozhodneš pro demokracii, můžeš chtěně a nebo nechtěně sejít z cesty tak, jak se to v mnohých případech děje a trošičku se to začíná dít i u nás (další jiné téma). Český stát byl pod nadvládou Rakouska-Uherska, nacistů, sovětských vojsk a nejdříve jsme chtěli svobodu a pak z té křižovatky se někam můžeme rozhodnout kam jít. Jestli oklikou zpět k totalitě nebo demokracii. A to už je o nás lidech. Já přemýšlím demokraticky, a proto budu rád, když lidé se rozhodnou jít tímto směrem.

  ‪Indie také byla kolonie a chtěla být svobodná, což se jí povedlo, a pak bylo na Indii jakým směrem se vydá. To, že není jednoduché řídit miliardový stát, to jistě víme, ale na začátku byla SVOBODA a touha po ní…‬
  Ale v ekonomických křivkách vidíme, že naopak Indie v těchto číslech stoupá, a to je také pro tuto zemi dnes důležité.

  ‪Pak jsou jiné příklady, kde sice nejsou cizí mocnosti, ale mají svého nedemokratického diktátora a do té země za nejakým učelem přijdou cizí vojska… nejhorší je, že mnohdy vstoupí za nějakým učelem, za záminkou osvobození území od režimu, vštěpování jim demokracie nebo jíné formy vládnutí… a přitom třeba tito lidé na demokracii nejsou ani přpraveni…a třeba zde nejde ani o režim a ani o demokracii…a opět jde o území, moc, peníze a nerostné bohatství. To je však dlouhá moc dlouhá debata…opět to vnímám z osobních zkušeností, protože tam jezdím a mám možnost to vnímat…záměrně nejmenuji a mám k tomu velké výhrady, a proto říkám, že problém není jen nalevo, ale i napravo a naopak.‬

  ‪Nicméně, každý člověk má právo na SVOBODU a svoboda je základní kámen demokracie a záleží na lidech, jak svobodu uchopíme.‬