Tři pruty

Tři pruty – foto ZŠ Svatoplukova Olomouc

Tohle to spojení mám neskutečně v oblibě.

Jednak je to známá pravda a navíc pochází z naší historie od Přemyslovců, kdy dal otec synům tři svázané pruty a řekl jim, ať je přelomí… a nepřelomili.

Pak je rozvázal a opět dal k přelomení a zlomily se.

Co z toho vyplývá a často na to zapomínáme…


Že ať je jakékoliv spojení… v rodině, v práci, ve sportu, kolektivu, národu, zemích a v tomto případě “dítě – rodina – škola”, spojení blízké, kde si lidi navzájem důvěřují a spolupracují společně na jednotném díle, ať je jakkoliv důležité, tak nikdy to pevné spojení nemůže být zlomeno a narušeno. A to je ta síla, myšlenka od našich předků.

Bohužel však musím tentokrát uvést P.S….protože v mnoha případech tohle přísloví zná i nepřítel a narušitel a snaží se pevné pouto a spojení mezi lidmi rozdělit různými intrikami a našeptáváním. To mě naopak připomnělo film “Pán prstenů“, kde se snaží nepřítel, aby toto pouto rozdělil a narušil. Pouto “tří prutů” a odkazu Přemyslovců. V praxi mnohokrát zvítězilo to zlo a konalo se různé bezpráví, podvody mezi rodinou, přáteli a přecházelo to až v nenávist, zlobu a dokonce i války… a to můžeme ukázat na spoustě příkladů.

Naopak, když vidím, že tohle to spojení a silná myšlenka je ukazována příkladem dětem, tak věřím v dobrý konec a ve vítězství dobra, síly lidí, důvěře tak, jak tomu bylo v Pánu prstenů...👨‍👩‍👧‍👦❤️🍀

čerpáno ZŠ Svatoplukova Olomouc

Web školy ZDE