17. listopad 1939/1989

 V dnešní významný den 17. listopadu 🇨🇿 jsme si šli s rodinou připomenout mezinárodní den studentstva.
Toto vzpomínkové setkání se uskutečnilo před sochou T. G. Masaryka před pedagogickou fakultou na Žižkově náměstí. 

Než jsme k soše došli, symbolicky jsme v parku minuli street art, kde byl tento první československý prezident vyobrazen.
Jsem rád, že můžu vysvětlovat i mým malým dětem, jak je pro nás důležité znát historii těchto dní.


A v čem jsou tyto dny pro nás významné? 
V tuto dobu v roce 1939 se uskutečnily manifestační protesty proti okupaci Čech a Moravy nacistickými vojsky, kde byl jeden ze studentů Jan Opletal zraněn a několik dní poté na následky zranění zemřel.
Hitler nařídil, aby jakékoliv další demonstrace byly bez ostychu ihned potlačeny vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a 9 popraveno. 1200 českých studentů bylo zbito a odvlečeno do koncentračních táborů.

Dalším významným dnem v naší historii byl 17. listopad 1989.
Kdy byl nařízen brutální zásah policie proti studentské demonstraci v Praze a který provázel Sametovou revoluci.

Sametová revoluce (jinak také Něžná revoluce) je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

Jsem rád, že žiji ve svobodné zemi a v demokracii a věřím, že tato země zůstane svobodná a demokratická.
Proto je nutné nejen v tyto dny si zmiňované události připomínat.

https://en.m.wikipedia.org/wi…/International_Students%27_Day

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Velvet_Revolution