Piráti a Starostové Olomouc „12“

Především bych rád napsal, že jsem hrdý na to, že mohu podpořit svojí přítomností kandidátku Pirátů a Starostů v Olomouci a věřím, že lidi v popředí, tzv. lídři (Hynek J. Melichar, Josef Suchánek – http://www.piratistarostove.cz/kandidati/) vám opravdu mají co nabídnout pro lepší Olomouc a pro to, aby se nám ve městě neustále spokojeně žilo.

Tímto vyjadřuji podporu lídrům Pirátů a Starostů a musím říci, že se naprosto ztotožňuji s vytýčeným programem www.piratistarostove.cz/program, který je opravdu pro nás občany Olomouce a také věřím a jsem o tom přesvědčen, že jestliže tito lidé získají vaši důvěru a váš hlas v komunálních volbách, budou vás opravdu reprezentovat a snažit se prosazovat vaše přání, požadavky a věci, které nám budou ku prospěchu nás všech.

Já jako člověk od sportu, cyklistiky, bych určitě byl rád, kdyby se podařila prosadit kompletní a návazná sít cyklostezek a byla to opravdu jedna z tzv. „silničních komunikací“ pro možnost pohodlné a bezpečné přepravy na kole nebo koloběžce do práce, do školy, do obchodu a bezpečného, snadného, rychlého, přehledného vyjetí rodin s dětmi ven z Olomouce například za přírodou a odpočinkem. Navíc, jízda na kole má pozitivní dopady na zdraví člověka ve všech směrech.

Další věcí, s kterou se nesmírně ztotožňuji je participace nebo-li možnost přímého spolupodílení se občanů na dotváření prostředí, v kterém žijí, z přímo vypsaných pobídek různého typu od dětských hřišť, míst na odpočinek, různých dalších věcí od malých projektů po větší.

Na to navazuje i další bod který mi je velice sympatický, a to jsou větší pravomoce městských částí, včetně vyššího rozpočtu, aby městu nesloužily jen jako poradní orgán, ale měly více možností reagovat na podněty občanů v dané lokalitě a měly možnost je pružně řešit.

Samozřejmě, že nesmím opomenout na průhlednost radnice a všech úřadů i na digitalizaci, která by nám měla v 21. století rychle, pružně a jednoduše umožnit nejen komunikaci s úřady, ale i rychlé vyřízení různých dokumentů úřadů a jejich provázanost atd.

Co mi je také moc sympatické? Že Piráti a Starostové skutečně podporují mladé lidi a i malé a mladé české, olomoucké firmy, které jsou logicky důležité nejen pro město, ale celý stát.

Těch bodů, které Piráti a Starostové v Olomouci „12“ nabízí je mnohem víc, určitě si přečtěte jejich program na www.piratistarostove.cz/programa hlavně, nezapomeňte přijít k volbám. @PiratiStarostoveOL – http://www.piratistarostove.cz/