Ekonomika a covid-19

Vím, že v dnešních dnech jde především o zdraví nás lidí a všichni děláme co můžeme.

Kromě zdravotníků, hasičů, policie a řady dobrovolníků musím ocenit i práci starostů a také nesmírné nasazení lidí, které znám ze svého okolí a v neposlední řadě kolegů ze STANu – Starostů a nezávislých.

Myslím, že nyní ukazují starostové, místostarostové nebo zastupitelé i Starostové ještě více svou kompetentnost a schopnost řešit věci bez nadsázky „v první linii“ a pomáhají zvládnout tuto nečekanou situaci.

Těmto všem a dalším patří velké DÍKY za jejich práci, protože chrání naše zdraví i lidské životy.

Na co se však nesmí v této době také zapomínat je ekonomika státu

 

Na co se však nesmí v této době také zapomínat je ekonomika státu, která bude mít obrovský pád až kolaps a může to znamenat propouštění lidí a řada z nich se možná ocitne s žádostí o práci na pracovních úřadech. Budou mít velké problémy platit hypotéky a další důležité položky a přijdeme tak i o kupní sílu. V neposlední řadě můžeme přijít o řadu firem, které by při standardní ekonomice, ať už by křivka byla jakákoliv, normálně fungovali. Tato situace by měla být více kontrolovatelná z mnoha aspektů. To proto, že řada firem nemůže díky, troufám si říci, „zamražené ekonomice“ existovat a následné otočení kormidla po pandémii koronaviru COVID–19 nebude vůbec jednoduché.

Proto je nutná pomoc i státu, a to se nebude týkat jen České republiky, ale všech ekonomik světa a kdo na tuto situaci zareaguje nejrychleji a nejpružněji, ten bude mít šanci vše nastartovat tím správným směrem.

Zde navrhuji jednoduchá opatření pro takto poškozené firmy, která by jim mohla pomoci při řešení jejich ekonomické situace.

Pomoc od státu už nyní:

1. Odpuštění placení soc. a zdrav. pojištění po dobu půl roku až 1 roku od dubna 2020.

2. Možnost odložit podání daňového přiznání o dani z příjmů a její úhradu na září 2020.

3. Možnost odložit podání daně z nemovitosti a jiné daně, s kterými se firmy obrací i osobně na finanční úřad a jejich úhradu na dobu, kdy bude finanční úřad plně fungovat.

4. Odpustit sankce a pokuty za pozdní dodání veškerých daní u finančního úřadu po dobu krizového stavu a minimálně 2 měsíců poté.

5. V roce 2020 vůbec nezačínat s 3. vlnou EET.

6. Úhrada vyčíslených ztrát kvůli vládnímu nařízení zavření provozoven od doby vzniku nařízení do jeho ukončení, tj. i od 24.3.2020 a nejen z předchozího usnesení.

7. Oddálit placení odvodů za zaměstnance min. o půl roku.

8. Firmám a živnostníkům, kteří díky koronaviru nemohou vyrábět, obchodovat, provozovat služby nebo prodávat, výraznou měrou pomoci s odvody za zaměstnance tj. zdravotního, sociálního, nemocenského pojištění i úhradou platů za zaměstnance, a to minimálně po dobu krizového stavu.

9. Zajistit u bank posunutí splátek dosavadních úvěrů bez sankcí a pokut do doby, kdy bude ukončen krizový stav, v lepším případě minimálně 1 až 2 měsíce poté.

10. Vyjednat u bank bezúročné půjčky s odkladem až 3 roky na úhradu mezd aj. nezbytných úhrad spojených s chodem provozu, jako energie, nájem aj., které podnikatelé platí i v době, kdy jim nejede provoz, tudíž nevydělává.

 

Po pominutí viru „injekci“ firmám:

1. Zajistit u bank bezúročné půjčky s odkladem až na 3 roky na provozní sklady a např. materiál k výrobě a k umožnění rychlejšího rozjezdu výroby pro firmy podnikající a vyrábějící pro český trh, ale hlavně i pro ty, co vyrábí a převážně expedují do zahraničí, aby po dobu případného uzavření hranic, alespoň vyráběli a tak se předzásobili svými výrobky a po otevření hranic by měli náskok a jistější rychlý zisk.

2. Bezúročné půjčky pro zaměstnance k urovnání deficitu, který jim vznikl díky menšímu platu díky tomu, že nemohli skrz krizi standardně chodit do práce, a tak včas nemohli platit své úvěry, půjčky, tzn. k vyrovnání tohoto schodku.

Živnostníci, malé a střední firmy jsou důležití pro stát v hodně směrech, když zaniknou, o to více přibyde uchazečů o zaměstnání na pracovních úřadech a stát rozhodně nezbohatne, když je nyní nepodpoří, ale právě naopak, proto propad nesmí být příliš velký a dlouhý. To by mohlo mít dopad naprosto katastrofální a samozřejmě nejvíce by jej pocítili právě ti na konci řetězce, tj. normální lidi.

Např. v Německu vláda uvolnila peníze pro jednotlivé živnostníky a malé firmy, a to ne formou půjčky, ale jako příspěvek, který firmy a živnostníci dostanou na základě žádosti a faktu, že kvůli Korona opatřením jim vypadly příjmy a tento příspěvek nebudou muset vracet. Což německá vláda tímto gestem dala najevo, že jim jde o zachování ekonomiky a plynulý rozjezd firem a věřím, že takto se brzy dostanou opět do normálních kolejí. Jedná se o částky od 9.000 do 30.000 Euro.

U nás poskytuje půjčky postiženým koronavirem ČMRZB, ovšem nevím, zda má dostatek likvidních prostředků na pokrytí všech požadavků. Jako dodatečné opatření pro dostupné klasické bankovní kredity by byla dobrá deklarovaná státní garance. Hodně firem na tom totiž je tak, že na normální úvěr bez státního ručení nedosáhne. Musí se vždy hledat kompromis.

Nenechme tedy padnout českou ekonomiku, živnostníky a firmy, o kterých píši.