MAS Moravská cesta 2020

Včera jsem byl na semináři k 5. výzvě MAS Moravská cesta o programu rozvoji venkova. Respektive k vyhlášeným fichím k podpoře oživení řemesel, živností, malých a středních firem a služeb a druhá fiche se týkala základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.

Jsem strašně rád, že v regionu fungují jednotlivé místní akční skupiny jako je například v tomto regionu MAS Moravská cesta, která aktivně podporuje a nabízí možnosti, jak zkvalitnit náš region, obce. Pomáhá neziskovým organizacím jak sportovním, tak například i dobrovolným hasičům, malým a středním firmám, zemědělství atd.. a tyto dvě výzvy jsou toho názorným příkladem.

MAS Moravská cesta z.s. je místní akční skupina. Je subjektem, který vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací. – ZDE