Odkaz Nabatanů z Petry

Petra, Jordánsko
Kdo měl možnost zavítat do Petry, mohl spatřit skvost stavitelství vybudovaný před dvěmatisícemi lety Nabatejskými kupci, staviteli a úžasnými vodohospodáři.

První osídlení se datuje před devíti tisíci lety, kdy se zde začaly objevovat první zemědělské osady. Petra přitahuje pozornost všech lidí z celého světa neuvěřitelnými mohutnými stavbami vytesanými do skal.

Je také zařazena na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V Bibli je označováno jako Selá a Arabové ji dali jméno Mojžíšovo údolí.
Já měl možnost toto město navštívit v době, když jsme v Jordánsku hráli utkání Ligy mistrů AFC (AFC Asia Championsleague) a byl jsem součástí týmu.

Když jsem prošel skalami a dostal jsem se na hlavní nádvoří, byl jsem neskutečně unešený.

Petra a voda
Když však vnímáte Petru i z jiného úhlu, zjistíte, že Nabatejci nebyli jen velice dobří kupci a stavitelé, ale hlavně vodohospodáři, protože tehdy na tomto území bylo nedostatek vody a oni tento vzácný přirozený zdroj – vodu dokázali využívat. Jejich systém zadržovacích a zavlažovacích nádrží byl doslova technologickým zázrakem.
Město bylo vodou celoročně zásobováno ze složité sítě kanálů, nádrží, a přehrad, kde se voda shromažďovala z pouštních pramenů i z 10 cm ročního úhrnu srážek.
Petra se nachází v jedné z nejnehostinnějších oblastí světa a měla v oblasti rozkvětu zhruba 30 tisíc obyvatel. Dokázali přežít s přirozenými zdroji vody, postačujícími za normalních okolností pouze pro desetinu tohoto počtu. Nabatejci se ale dokázali přizpůsobit přírodním podmínkám.
Jsou to opravdu neuvěřitelná díla, sám jsem měl tyto kanály možnost shlédnout. Co obdivuji na této době? Že už tehdy si Nabatejci dokázali s vodou poradit a šetřit s ní a rozvádět ji nejen pro lidi, ale i pro zvířata a zemědělství.

Mohli by nám v tomto být příkladem, i když dnes žijeme ve 21. století. Ono právě to 21. století nás asi donutí ukázat nám cestu jak s vodou opět hospodařit a neplýtvat s ní.

Čerpáno: Česká televize | Rozluštěné poklady | Záhada Petry | dokument z cyklu BBC
a
O Petře: ZDE