Škola hrou“

Škola hrou“  

Jan Ámos Komenský

Jak je důležité školství a výuka dětí, to nikdo z nás asi nemůže zpochybňovat.
Mluví o tom spoustu odborníků a řeší se nejlepší způsob výuky a jaký je ten nejlepší.

Inspirovat se můžeme ve skandinávských zemích, jako je Finsko – ZDE a následně Estonsko, které zaujímá ty nejvyšší příčky ve způsobu vzdělávaní dětí – ZDE

Když bych toto téma chtěl uchopit z pozice rodiče, tak si myslím, že je dobré mít systém, ale také škatulkování lidí nebo dětí je dle mého strašně smutná věc.
Přesně tohle téma jsem díky svým malým dětem také řešil. Když máte dvě povahově neskutečně odlišné děti, pochopíte, že na každého funguje jiný způsob přístupu k němu jako dětské osobnosti, s kterou se narodil a je nutné ho umět rozvíjet správným směrem. Moje děti mají jiný způsob chápání, učení a nejen učení.  Proto by se měla dát šance rozvíjení jejich myšlení a předností, protože ze své zkušenosti vím, že život není jen linka a jeden názor a k úspěšnému výsledku se dá dopracovat více způsoby.

Například, když jsem já chodil do školy, spíše mě bavila cyklistika a kolo byl můj sen a život a přemýšlel jsem tedy spíš tímto směrem.
Vlastně, když to vezmu nadneseně, původně jsem “traktorista“, žil jsem 6,5 roku v zahraničí s odlišnou kulturou, umím masírovat, znám anatomii a fyzioterapii, dokáži opravit velkoplošnou UV LED tiskárnu a dnes jsem jeden z jednatelů malé rodinné firmy a nebojím se výzev… a přesto jsem šťastný a nijak se necítím méněcennější a vím, že dát lidem, dětem prostor na seberealizaci je dle mě tou nejlepší volbou a cestou a škola hrou + pochopení myšlení dětí a využití jejich schopností a nejen výuka, ale i praktické zkušenosti = kvalitní dospělý člověk a pozitivní myšlení společnosti.

Kdo to byl Jan Ámos Komenský VIDEO