Sucho

Sucho, je přírodní jev způsobený nedostatkem atmosférických srážek.🌧☀️

Projevuje se nedostatkem srážkové vody, podzemní vody a nebo jejich kombinací. Důsledkem sucha dochází k odumírání rostlinstva v zasažené oblasti a k úhynu živočichů, či ke zhroucení celého ekosystému.

Přírodu je třeba chránit, s vodou hospodařit a dělat opravdu i SPRÁVNÉ opatření pro zachování přírody a zadržení vody v přírodě.

Včera, když jsem se večer procházel přírodou… je tak nádherná, uklidňující, dává nám tolik energie a života. Abychom tohle vše stále měli a pak i já tuto nádheru mohl nejen cítit, dotknout se jí a nafotit ji, tak jako včera, opravdu je nutné na přírodu myslet a uvědomit si, že nelze jen brát, ale i dávat.

“Jeden strom je jako jedna klimatizační jednotka na střeše”.

Návod jak hospodařit z vodou můžete najít i v tomto pořadu: ZDE 

 

Čerpáno Česká Televize ČT2: Náš venkov – Zadržme vodu! a Wikipedia