Den Země

Tento svátek se dříve konal při oslavách jarní rovnodennosti, které oslavovaly příchod jara.
Proč tento den slavit?
Položme si otázku, co je to pro nás Země. Země je planeta, na které žijeme, je vlastně to všechno kolem nás…. vzduch, který dýcháme, vodu kterou pijeme, příroda, rostliny, živočichové i my lidé.
Je důležité, aby všichni žili v rovnováze a tuto křehkou rovnováhu ochraňovali a poté naše celá Země a život na ní nikdy nevyhasne.
Země je pro mě jako matka nás všech, to nejcennější co máme. Proto si matičku Zemi nejen v tento sváteční den připomínejme, ale vnímejme ji, važme si jí a nezapomínejme na ni.