Můj pohled na EU

Na Evropskou unii je snad tisíce názorů, což je dobře, když se uchopí pak správně ku prospěchu všech. I když je složité být stále nad věcí. Pokusím se k EU vypsat stručně fakta.

Abychom věděli, jak to s tou „mocí“ je a kdo, co nařizuje, ustanovuje, navrhuje atd. je důležité znát fakta. Tak vás k nim správně nasměruji.

Navrhuji si přečíst rozdíly mezi Evropskou unií, Evropskou komisí, Evropskou radou a aby to nebylo jednoduché, ještě Radou Evropy. Zjistit si jejich složení a kdo, komu, kde nařizuje, doporučuje atd.

 

 

Ve struktuře Evropské unie má nejdůležitější úlohu „trojúhelník“ Evropská komise – Rada Evropské unie – Evropský parlament doplněný o Soudní dvůr EU.

Zatím, co Komise navrhuje a zajišťuje uplatňování politik EU – tam máme svou českou místopředsedkyni Věru Jounovou – ZDE

Evropský parlament se podílí na legislativním procesu, doporučuje a kontroluje.

Rada Evropské unie rozhoduje o zásadních strategických otázkách. Tam máme pana premiéra – ZDE

Soudní dvůr Evropské unie pak řeší spory.

Za účelem sdílení pravomocí, které byly dříve v kompetenci jednotlivých členských států, vznikla řada společných evropských institucí.

Základ institucionálního rámce tvoří sedm orgánů Evropské unie, které jsou vyjmenovány v čl. 13 Smlouvy o Evropské unii. Jedná se o Evropský parlament, Evropskou radu, Radu Evropské unie, Evropskou komisi, Soudní dvůr Evropské unie, Evropskou centrální banku a Evropský účetní dvůr.

Kromě toho existují ještě poradní a další instituce – Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů, dále také Evropská investiční banka, Evropský veřejný ochránce práv, Evropský inspektor ochrany údajů a několik agentur a úřadů (Evropská agentura pro životní prostředí, Evropská agentura pro leteckou bezpečnost, Agentura Evropské unie pro základní práva, Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu, Europol a Eurojust).

A tak dále.

Přehledně je to rozepsáno i zde a z tohoto místa čerpám:

ZDE nebo zde: ZDE a ZDE

Pak můžeme otevřít okénko peníze z EU, které jsou teda hlavně posílány na lidově řečeno „rozkvět“ ČR, pro podporu právě rozvoje ekonomiky, kultury, životní úrovně obecně atd. (Není fér, že toho zneužívají opět mocní atd…, ale to je jiné téma)

Do ČR přitom prostřednictvím unijních fondů přišlo od roku 2004 přes 1,4 bilionu korun, zatímco odvody dosáhly necelých 617 miliard korun. Ke konci roku 2019 tak Česká republika získala přes 809 miliard. – ZDE

Nebo zde:

STEM: Jen čtvrtina Čechů neví, že ČR dostává z rozpočtu EU více peněz, než do něj odvádí – ZDE

Takže brát nám nevadí…, ale to ostatní ano.

Pak se můžeme lehce dotknout daleké historie třeba tímto (viz zajímavé odkazy):

České sjednocení Evropy: Mírový projekt Jiřího z Poděbrad

ZDE nebo ZDE

Psaní dne 11. dubna 1848 do Frankfurtu – František Palacký

ZDE nebo ZDE

A můj pohled na EU? Tzn. pohled člověka, který žil v zahraničí a cestuje po světě? Miluji Českou republiku, jsem patriot a i patriot rodné Hané. Jsem na toto místo neskutečně hrdý. Dle mého nesmíme zapomínat na svoje místo, kde jsme se narodili, odkud jsme, a toto místo bychom si měli chránit a opečovávat ho.

Naopak však vím, že Evropské spojení, navíc, jak se dočtete nahoře, spravedlivé, je výhodné pro obchod, cestování atd. Psát bych mohl opět hodiny, ale to, že export a import je důležitý a jeho jednoduchost je závislá i na dohodách v EU je fakt, protože jde vše snadněji, rychleji a levněji. – Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za květen 2019 ZDE

Navíc společně můžeme být „silnější“ proti velmocím jako je USA, Rusko, Čína… můžeme jim společně více konkurovat. To, že chce EU reformu, ano s tím souhlasím. Jako maličký stát uprostřed Evropy to však sami nikdy nebudeme mít moc snadné, a proto dobře nastavené spojení je vždy výhodné, pro ty menší. Ale je logické, že nemůžeme chtít jen brát, ale měli bychom i něco nabízet, což se nám už moc nechce.

EU a Koronavir –  ZDE  nebo VIDEO ZDE