Urbi et orbi papeže Františka

Je to jiná „nákaza“, šířící se od srdce k srdci, protože každé lidské srdce očekává tuto dobrou zvěst. Je to nákaza naděje: „Kristus, má naděje, byl vzkříšen!“. Nejde o zaklínadlo, po němž se rozplynou problémy. Nikoli, to není Kristovo zmrtvýchvstání. Je to naopak vítězství lásky nad kořenem zla, vítězství, které „nepřeklenuje“ utrpení a smrt, nýbrž jimi prochází, razí cestu hlubinami a proměňuje zlo na dobro, což je ochranná známka Boží moci.

V tento sváteční velikonoční nedělní den jsem sledoval poselství k lidem papeže Františka s jeho závěrečným požehnáním urbi et orbi.
Věřím, že nás jeho poselství spojí a zapomeneme na lži, války, nenávist, ale naopak půjdeme společně s pochopením, porozuměním, čestností a láskou sami k sobě i společně za lepším světem s Bohem v srdci.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200412papezovo-poselstvi-urbi-et-orbi-zraneni-se-stala-nadeji